Hủy

Chấm điểm Tin tức

Tuổi vàng rượt đuổi 4.0

Tuổi vàng rượt đuổi 4.0

Ở giai đoạn dân số vàng nhưng Việt Nam lại có tỉ lệ nhân lực kỹ thuật/tổng lao động của nền kinh tế thấp.

  • 16/11/2021 - 08:00

    Điểm chạm Stagflation

    Tăng trưởng kinh tế đình trệ trong khi lạm phát tăng cao là gánh nặng của nhiều nền kinh tế.