Hủy

Chấm điểm Tin tức

Điểm chạm Stagflation

Điểm chạm Stagflation

Tăng trưởng kinh tế đình trệ trong khi lạm phát tăng cao là gánh nặng của nhiều nền kinh tế.

  • 22/11/2012 - 15:12

    IMF: Kinh tế châu Á đã ổn định

    Kinh tế châu Á chạm đáy và sẽ tăng trưởng trở lại vào năm 2013, một quan chức hàng đầu tại Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) hôm nay 22/11 cho biết.