Hủy
Kinh Doanh

Dự thảo: Chấm điểm công ty quản lý quỹ theo chuẩn CAMELS

Thứ Tư | 29/05/2013 15:11

Việc này sẽ giúp phân loại nhằm cảnh báo sớm, có biện pháp xử lý kịp thời đối với các công ty hoạt động yếu kém, gặp nhiều rủi ro.
 

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đã hoàn thành dự thảo Quy chế hướng dẫn đánh giá, xếp loạicông ty quản lý quỹ. Hiện tại, UBCK đang lấy ý kiến các thành viên thị trường để xây dựng hệ thốngquản lý giám sát dựa trên rủi ro (risk-based supervision).

Thay vì đánh giá theo các tiêu chí về rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động và rủi ro thanh toánnhư nội dung của Thông tư 226, dự thảo lần này của UBCK áp dụng cho các công ty quản lý quỹ sử dụngquy chuẩn CAMELS bao gồm đánh giá qua các chỉ tiêu vốn (capital), chất lượng tài sản (assets), nănglực quản trị (management), kết quả kinh doanh (earning) và khả năng thanh khoản (liquidity).

Các đánh giá này sẽ giúp phân loại nhằm cảnh báo sớm, theo dõi giám sát hoạt động của các côngty quản lý quỹ, nắm bắt kịp thời thực trạng và có biện pháp xử lý kịp thời đối với các công ty hoạtđộng yếu kém, gặp nhiều rủi ro.

Cách chấm điểm những như tiêu chí đánh giá đưa ra sẽ hỗ trợ cho công tác quản lý, hoạch địnhchính sách và công tác thanh tra của UBCK, bảo vệ tính vẹn toàn của TTCK.

Về cách tính điểm, điểm tổng hợp sẽ bằng tổng trọng số chỉ tiêu nhân với điểm chỉ tiêu, trong đóđiểm chỉ tiêu là giá trị bình quân gia quyền của các nhân tố cấu thành chỉ tiêu đó.

Dự thảo: Chấm điểm công ty quản lý quỹ theo chuẩn CAMELS (1)

Trong 5 chỉ tiêu đánh giá thì chỉ tiêu về vốn và năng lực quản trị chiếm trọng số cao nhất (cùngchiếm 30%), tiếp theo mới đến kết quả kinh doanh (trọng số 20%) và cuối cùng là chất lượng tài sảnvà khả năng thanh toán.

Dự thảo: Chấm điểm công ty quản lý quỹ theo chuẩn CAMELS (2)
Về các điểm chỉ tiêu, đối với chỉ tiêu về vốn, đánh giá 4 nhân tố về tỷ lệ vốn khả dụng (trọng số40%), tiếp theo là tỷ lệ vốn chủ sở hữu/vốn pháp định, lãi lỗ lũy kế/vốn điều lệ; tỷ lệ đầu tư tàichính trên vốn chủ sở hữu (trọng số 20%)

Việc xếp loại các công ty quản lý quỹ được căn cứ trên điểm tổng hợp và các điểm nhân tố củatừng công ty theo nguyên tắc:

· Công ty xếp loại A: Có điểm tồng hợp từ 80 điểm trở lên và có các điểm chỉ tiêu, nhân tố từ 65trở lên

· Công ty xếp loại B: nếu chưa được xếp loại A, có điểm tổng hợp từ 65 trở lên, điểm chỉ tiêu từ50 trở lên

· Công ty xếp loại C: nếu chưa được xếp loại A,B, có điểm tổng hợp từ 50 trở lên, có điểm chỉtiêu từ 45 trở lên

· Công ty còn lại xếp loại D, bao gồm cả các công ty không thể chấm điểm được do không báo cáothông tin theo quy định.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo bán niên, báo cáo tài chính năm, báo cáo chỉtiêu an toàn tài chính, UBCK có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá, xếp loại các công ty quản lýquỹ.

Nguồn CafeF


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong