Hủy

Chao đảo Tin tức

  • 24/08/2013 - 17:10

    Tuần qua, NHNN bơm ra 6.512 tỷ đồng

    Tuần qua, NHNN đã hút ròng 78 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ mua/bán có kỳ hạn giấy tờ có giá và bơm ra 6.590 tỷ đồng do tín phiếu đáo hạn.