Hủy
Kinh Doanh

Tuần cuối tháng 8, NHNN hút về 1.910 tỷ đồng

Chủ Nhật | 01/09/2013 23:00

Trong tuần qua (từ 26 - 30/8), trên thị trưởng mở (OMO), NHNN đã phát hành thành công 12.750 tỷ đồng tín phiếu NHNN.
 
Cụ thể, ngày 26/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bơm ra 323 tỷ đồng thông qua việc mua có kỳ hạn giấy tờ có giá, tuy nhiên cũng có 375 tỷ đồng đáo hạn. Cũng trong ngày 26/8, NHNN phát hành 297 tỷ đồng tín phiếu và không có tín phiếu đáo hạn. Như vậy, tính chung trong ngày, NHNN đã hút về 349 tỷ đồng.

Ngày 27/8, NHNN bơm ra 270 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ mua có kỳ hạn giấy tờ có giá, tuy nhiên cũng có 385 tỷ đồng đáo hạn. Trong ngày, NHNN cũng phát hành 494 tỷ đồng tín phiếu, nhưng không có tín phiếu đáo hạn. Như vậy, NHNN tiếp tục hút ròng về 609 tỷ đồng.

Ngày 28/8, NHNN bơm ra 269 tỷ đồng thông qua việc chào mua có kỳ hạn giấy tờ có giá, tuy nhiên cũng có 363 tỷ đồng đáo hạn. NHNN cũng phát hành 4.959 tỷ đồng tín phiếu, nhưng cũng có 4.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Như vậy, NHNN đã hút về 1.053 tỷ đồng.

Ngày 29/8, NHNN bơm ra 204 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ mua có kỳ hạn giấy tờ có giá, tuy nhiên cũng có 103 tỷ đồng đáo hạn. Trong ngày, NHNN cũng phát hành 3.000 tỷ đồng tín phiếu và có 5.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Tính chung, NHNN đã bơm ra 2.101 tỷ đồng.

Ngày 30/8, NHNN không thực hiện giao dịch mua kỳ hạn và cũng không có giao dịch đáo hạn. Trong ngày, NHNN cũng phát hành 4.000 tỷ đồng tín phiếu và có 2.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Như vậy, trong ngày cuối tuần, NHNN đã hút về 2.000 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/8, số dư trên OMO tiếp tục ở mức thấp là 1.066 tỷ đồng. Từ 15/3/2012 đến nay, NHNN đã phát hành tổng cộng 368.757 tỷ tín phiếu, đã có 327.369 tỷ tín phiếu đáo hạn và còn 41.388 tỷ tín phiếu chưa đáo hạn.

Nguồn Thời báo Ngân hàngCập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới