Hủy

Chất lỏng Tin tức

  • 20/06/2014 - 17:41

    CPI tháng 6 Long An tăng 0,51%

    Điểm nổi bật trong tháng 6/2014 là chỉ số giá lương thực tiếp tục giảm 0,16% trong khi chỉ số giá thực phẩm đã tăng 1,19%.