Hủy

Che giấu Tin tức

Venezuela: Nhà giàu cũng thiếu thốn

Venezuela: Nhà giàu cũng thiếu thốn

Tình trạng khan hiếm nhu yếu phẩm ở Venezuela càng trầm trọng hơn khi ở đây bắt đầu áp dụng cơ chế chỉ được mua hàng theo khẩu phần.