Hủy

Chịu đựng Tin tức

  • 19/03/2014 - 06:48

    Chính sách thuế đi 'ngược' thế giới

    Đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt  nước ngọt có ga không cồn của Bộ Tài chính còn đi ngược với thực tiễn ở nhiều nước trên thế giới.
XOR, XOR Việt Nam