Hủy

Chợ an đông Tin tức

  • 19/09/2017 - 12:06

    Tiểu thương chợ An Đông bãi thị

    Bức xúc vì Ban quản lý chợ có những hoạt động thu - chi tiền đóng góp sửa chữa chợ không rõ ràng, tiểu thương chợ An Đông đã bãi thị.