Hủy

Chợ an đông Tin tức

Tiểu thương chợ An Đông bãi thị

Tiểu thương chợ An Đông bãi thị

Bức xúc vì Ban quản lý chợ có những hoạt động thu - chi tiền đóng góp sửa chữa chợ không rõ ràng, tiểu thương chợ An Đông đã bãi thị.