Hủy

Chủ nghĩa bảo hộ Tin tức

  • 14/07/2014 - 14:22

    Vì sao chưa thể có Bretton Woods 2.0?

    70 năm qua đi nhưng những gì diễn ra tại Bretton Woods vẫn đầy sức cuốn hút. Nhìn vào đó, người ta có thể hiểu một phần lý do vì sao thế giới chưa có Bretton Woods 2.0.