Hủy

Chuyến thăm Mỹ Tin tức

Hiếm có chuyến thăm nào dài như vậy

Hiếm có chuyến thăm nào dài như vậy

Hiếm khi một tổng thống Mỹ thăm một quốc gia trong khoảng thời gian dài như vậy. Đó là nhận định của WSJ về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama.