Hủy

Công nghệ blockchain Tin tức

  • 13/12/2022 - 14:00

    NFT nhìn từ Hàn

    Thị trường tài sản số ở Việt Nam có viễn cảnh nóng như Hàn Quốc hiện nay.
  • 23/05/2022 - 14:30

    Bắt kịp chuyến tàu blockchain

    Theo đuổi mục tiêu lớn của nền kinh tế số đòi hỏi Việt Nam phải mở không gian cho những quyết sách kịp thời.