Hủy

Công nghệ blockchain Tin tức

  • 27/10/2018 - 06:30

    Khi casino ứng dụng blockchain

    Blockchain được ứng dụng để xây dựng các hệ thống cung cấp minh bạch số ngẫu nhiên trong nhiều lĩnh vực như casino, ngân hàng...