Hủy

Công nghệ blockchain Tin tức

  • 23/05/2022 - 14:30

    Bắt kịp chuyến tàu blockchain

    Theo đuổi mục tiêu lớn của nền kinh tế số đòi hỏi Việt Nam phải mở không gian cho những quyết sách kịp thời.
  • 27/10/2018 - 06:30

    Khi casino ứng dụng blockchain

    Blockchain được ứng dụng để xây dựng các hệ thống cung cấp minh bạch số ngẫu nhiên trong nhiều lĩnh vực như casino, ngân hàng...
Người Tiên Phong