Hủy

Công ty đa quốc gia Tin tức

  • 29/01/2014 - 16:04

    Trung Quốc không còn hấp dẫn

    Các công ty nước ngoài ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn khi kinh doanh ở Trung Quốc. Những ai muốn ở lại sẽ phải tự điều chỉnh.
  • 28/09/2013 - 12:33

    Heineken "mất" thương hiệu ở Trung Quốc

    Heineken không may mắn thoát được nạn ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ ở Trung Quốc. “Bản sao” của Heineken là một công ty sản xuất máy may quy mô nhỏ.
Người Tiên Phong