Hủy

Đại sứ quán Tin tức

Người Việt bốn phương (Số 807)

Người Việt bốn phương (Số 807)

Tháng 5 vừa qua, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán, Tổng hội sinh viên toàn New Zealand đã được thành lập, là thành viên của Hội sinh viên Việt Nam.