Hủy

Đám ma Tin tức

Hùn mà không… hạp

Hùn mà không… hạp

“Hùn hạp làm ăn” là việc rất phổ biến trong hợp tác kinh doanh. Tuy nhiên, không phải lúc nào “hùn” cũng “hạp”, dẫn đến nhiều mâu thuẫn.

  • 07/11/2013 - 20:01

    Google chặn NSA nghe lén

    Google tiến hành mã hóa dòng thông tin truyền giữa các trạm dữ liệu kết nối sau khi biết NSA đã thâm nhập đường truyền không cho phép.