Hủy

Dân chúng Tin tức

  • 27/03/2016 - 08:27

    Bám “chung cư chờ chết”

    Dù chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp, cư dân Hà Nội vẫn hằng ngày đánh cược mạng sống bám trụ ở lại, không muốn di dời.
Người Tiên Phong