Hủy

Đầu tư bitcoin Tin tức

  • 08/09/2017 - 12:44

    Buffett nói gì về Bitcoin?

    Hãy tránh xa Bitcoin, nó chỉ là ảo ảnh, đó là một phương thức chuyển tiền, một phương thức chuyển tiền rất hiệu quả, tất cả chỉ có thế.