Hủy

Đầu tư mạo hiểm Tin tức

OYO vỡ mộng

OYO vỡ mộng

Chiến dịch bành trướng ra toàn cầu của ông chủ Oyo đã loạng choạng trước cả khi dịch COVID-19 bùng phát.