Hủy

Địa chỉ Tin tức

  • 24/02/2015 - 08:52

    Lo lắng vì địa chỉ ngân hàng

    Các hóa đơn, chứng từ hợp pháp được sử dụng trong khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng phải có đủ thông tin gồm tên và địa chỉ của ngân hàng...
  • 04/09/2014 - 20:12

    Al-Qaeda quyết đối đầu IS

    Việc tổ chức al-Qaida tuyên bố lập chi nhánh mới ở tiểu lục địa Ấn Độ chính là một thông điệp cứng rắn nhằm vào Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).