Hủy
Kinh Doanh

Bội chi ngân sách Nhà nước gần 137 nghìn tỷ đồng đến 15/10

Thứ Ba | 28/10/2014 09:43

Theo Tổng cục Thống kê, đến 15/10, thu ngân sách đạt 672,3 nghìn tỷ đồng, chi ngân sách đạt 809 nghìn tỷ đồng
 
Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội 10 tháng năm 2014.

Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2014 ước tính đạt 672,3 nghìn tỷ đồng, bằng 85,9% dự toán năm, trong đó thu nội địa 448,9 nghìn tỷ đồng, bằng 83,3%; thu từ dầu thô 83,2 nghìn tỷ đồng, bằng 97,6%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 137 nghìn tỷ đồng, bằng 89%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 148,3 nghìn tỷ đồng, bằng 80,3% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 96,4 nghìn tỷ đồng, bằng 86,3%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 88 nghìn tỷ đồng, bằng 82%; thuế thu nhập cá nhân 38,1 nghìn tỷ đồng, bằng 80,4%; thuế bảo vệ môi trường 9,4 nghìn tỷ đồng, bằng 73,9%; thu phí, lệ phí 8,7 nghìn tỷ đồng, bằng 84%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2014 ước tính đạt 809 nghìn tỷ đồng, bằng 80,4% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 134,7 nghìn tỷ đồng, bằng 82,6% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 130,7 nghìn tỷ đồng, bằng 82,7%);

Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 567,4 nghìn tỷ đồng, bằng 80,7%; chi trả nợ và viện trợ 106,9 nghìn tỷ đồng, bằng 89,1%.

Như vậy, tới 15/10, ngân sách Nhà nước bội chi 136,7 tỷ đồng, tương đương 61% bội chi cả năm 2014.

Nguồn Theo DVO/GSO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO