Hủy

Dịch thuật Tin tức

  • 10/10/2018 - 17:57

    Dịch mọi ngôn ngữ bằng máy cầm tay

    Hình dáng nhỏ gọn và khả năng phiên dịch rất nhiều ngôn ngữ khác nhau trên giới,với thời gian nhanh chóng, âm thanh trả về với giọng chuẩn từng quốc gia.
  • 29/10/2014 - 07:14

    Tin vắn chứng khoán ngày 29/10

    OGC xác nhận trên HOSE lãi 450 tỷ đồng từ thương vụ bán 90% Ocean Retail, VIC niêm yết thêm 7,8 triệu cổ phiếu, VHC trả cổ tức 50% bằng cổ phiếu...
Người Tiên Phong