Hủy

Dien bo Tin tức

  • 21/03/2019 - 07:16

    Giá điện tăng 8,36% từ 20.3

    Cụ thể từ 20/3, giá bán lẻ điện bình quân năm 2019 là 1.864,04 đồng/kWh, tăng hơn 140 đồng so với mức bình quân năm 2018 là 1.720 đồng/kWh.