Hủy

Đổ bộ Việt Nam Tin tức

  • 21/06/2013 - 15:05

    Việt Nam-Trung Quốc ra tuyên bố chung

    Trong chuyến thăm cấp Nhà nước nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từ 19-21/6, hai bên đã ra tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc.