Hủy

Đỡ giá cổ phiếu Tin tức

CTG đang có định giá hấp dẫn

CTG đang có định giá hấp dẫn

Với tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn cùng mức định giá hấp dẫn, cổ phiếu CTG của VietinBank đang được đánh giá tích cực.