Hủy

Doanh nghiệp nội địa Tin tức

  • 17/09/2013 - 10:01

    Nhìn lại niên vụ cà phê 2012-2013

    Còn 2 tuần nữa là kết thúc niên vụ cà phê 2012/2013, với ước tính toàn niên vụ xuất khẩu giảm 10,5% về lượng và giá trị so với niên vụ 2011/2012.
  • 03/08/2012 - 07:07

    Phải nhập tiêu Indonesia để xuất khẩu

    Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đang phải nhập khẩu hồ tiêu của Indonesia rồi tái xuất để thực hiện đúng hợp đồng đã ký do giá tiêu nội địa cao.
Người Tiên Phong