Hủy
Doanh Nghiệp

Xuất nhập khẩu Petrolimex lỗ hơn 2 tỷ đồng trong quý I

Thứ Tư | 15/05/2013 16:27

Trong kỳ, tốc độ tăng giá vốn nhanh hơn tăng doanh thu thuần, thêm vào đó tổng các khoản chi phí cao, dẫn đến lợi nhuận công ty âm.
 
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex ( PIT) công bố kết quả kinh doanh quý I với tổng lỗ sau thuế là 2,17 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu thuần tăng nhẹ so với cùng kỳ 2012, đạt 529,78 tỷ đồng, tuy nhiên giá vốn bằng 96% doanh thu thuần, đã làm lợi nhuận gộp sụt giảm còn 19,8 tỷ đồng, giảm 12% so với quý I năm trước.

So với cùng kỳ năm trước, doanh thu tài chính giảm 67%, trong đó chủ yếu do lãi tiền gửi và cho vay giảm từ 2,4 tỷ đồng xuống còn 1,09 tỷ đồng, lãi chênh lệch tỷ giá giảm từ 1,32 tỷ đồng xuống còn 456 triệu đồng.

Chi phí tài chính giảm gần 20%, xuống còn 6,1 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí trả lãi vay giảm 1,68 tỷ đồng. Các khoản chi phí bán hàng và quản lý cũng giảm, tương ứng 9,8% và 12%.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2013 của PIT
Nguồn: HSX. Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX. Đơn vị: Tỷ đồng

Tính đến ngày 31/3, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 62,65 tỷ đồng, giảm 18% so với số dư đầu kỳ. Các khoản đầu tư ngắn hạn giảm 94,5%, xuống còn 410 triệu đồng.

Năm 2013, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu thuần đạt 2.130 tỷ đồng, tăng 9,3% so với năm 2012. Lợi nhuận trước thuế đạt 8,5 tỷ đồng. Công ty dự kiến tỷ lệ trả cổ tức là 5%.

Nguồn Dân Việt

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật