Hủy

Đổi vận Tin tức

  • 20/01/2016 - 13:30

    Đổi tên, doanh nghiệp có đổi vận?

    Ở Kido, việc đổi tên cùng với chuyển hướng ngành nghề, đồng nghĩa bước vào đường đua khốc liệt, bởi thực phẩm thiết yếu là lĩnh vực cạnh tranh dữ dội.
Người Tiên Phong