Hủy

Đổi vận Tin tức

Ăn, Ngủ, Sáng Tạo

Ăn, Ngủ, Sáng Tạo

Đến từ tác giả sách The Little Black Book of Innovation, một cuốn cẩm nang hướng dẫn sử dụng sức mạnh của thói quen để xây dựng nền văn hóa đổi mới.

  • 20/01/2016 - 13:30

    Đổi tên, doanh nghiệp có đổi vận?

    Ở Kido, việc đổi tên cùng với chuyển hướng ngành nghề, đồng nghĩa bước vào đường đua khốc liệt, bởi thực phẩm thiết yếu là lĩnh vực cạnh tranh dữ dội.