Hủy

Đội vốn Tin tức

Vốn ít, tăng trưởng cao

Vốn ít, tăng trưởng cao

Vấn đề đặt ra cho kinh tế Việt Nam năm 2023 là làm sao tạo ra giá trị gia tăng cao hơn với nguồn vốn ít ỏi.

Tăng trưởng cần tiền

Tăng trưởng cần tiền

Thị trường tài chính và thị trường hàng hóa hoạt động kém hiệu quả tăng nguy cơ bất ổn khi nền kinh tế mở cửa sâu rộng với thế giới.