Hủy

Đồng Baht Tin tức

Thái Lan lo đồng baht tăng giá

Thái Lan lo đồng baht tăng giá

Việc các công ty Thái Lan tăng cường hoạt động M&A ở Đông Nam Á có thể nhằm để giảm bớt áp lực tăng giá cho đồng baht.