Hủy

Dòng trạng thái Tin tức

  • 22/05/2014 - 08:57

    5 nguyên nhân biến động tỷ giá

    Phó tổng giám đốc HSBC Việt Nam phân tích nguyên nhân biến động tỷ giá và đặt niềm tin vào cam kết giữ ổn định của Ngân hàng Nhà nước.
  • 25/04/2014 - 17:00

    Ngân hàng "đoạn tuyệt" với vàng

    Đến hết quý 1/2014, nhiều NHTM phải cắt giảm nhân sự, thu hẹp mạng lưới giảm chi phí và thậm chí "đoạn tuyệt" với vàng.