Hủy

Dòng vốn ngoại Tin tức

  • 13/12/2021 - 08:00

    Phép thử FDI từ Mỹ

    Thu hút dòng vốn chất lượng cao từ Mỹ là phép thử cho các cải cách thể chế và chính sách thu hút đầu tư nước ngoài.
  • 17/11/2021 - 14:00

    Về đâu dòng vốn ngoại?

    Nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng ở thị trường chứng khoán Việt Nam và chưa có dấu hiệu đảo chiều.
Người Tiên Phong