Hủy

Dòng vốn ngoại Tin tức

CBRE: Tín hiệu tích cực trong dài hạn

CBRE: Tín hiệu tích cực trong dài hạn

Đôi lúc, điều chỉnh của thị trường là tín hiệu tích cực trong dài hạn, giữa lúc nguồn vốn ngoài Việt Nam tham gia hầu hết giao dịch chuyển nhượng lớn nhất

  • 23/07/2018 - 14:00

    Về đâu dòng vốn ngoại?

    Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu áp lực khi khối ngoại liên tục bán ròng trong thời gian gần đây.