Hủy

Dự án lớn Tin tức

  • 13/03/2013 - 18:10

    Giá cao su xuống thấp nhất 1 tuần

    Giá giảm do yên Nhật tăng giá so với USD và lo ngại dự trữ cao su tại Trung Quốc, nước tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới tăng.