Hủy

ESP Tin tức

  • 29/10/2018 - 07:00

    Cooky.vn gọi vốn thêm nửa triệu USD

    Cooky.vn, nền tảng chia sẻ công thức và các khóa học nấu ăn ở Việt Nam, vừa nhận được khoản đầu tư 500.000 USD trong vòng gọi vốn hạt giống thứ hai.
  • 23/07/2018 - 08:00

    Homedy nhận đầu tư từ 3 quỹ ngoại

    Homedy, website theo mô hình listing ( liệt kê) trong lĩnh vực bất động sản vừa hoàn thành vòng gọi vốn từ 3 quỹ của Nhật Bản và Hàn Quốc.
XOR, XOR Việt Nam