Hủy

Fim+ Tin tức

  • 25/01/2016 - 12:00

    Fim+ và cuộc chơi “buffet phim”

    Fim+ đang tiên phong cho xu hướng cung cấp phim bản quyền chất lượng cao tại Việt Nam với các siêu phẩm Hollywood, phim đặc sắc châu Á, phim “hot” Việt Nam.
  • 21/01/2016 - 16:23

    FIM+ và cuộc chơi “buffet phim”

    Dự án Fim+ đã tiên phong cho xu hướng cung cấp phim bản quyền chất lượng cao tại Việt Nam với các siêu phẩm phim Hollywood, châu Á và Việt Nam.