Hủy

Giá cả hàng hóa Tin tức

  • 24/03/2014 - 10:19

    CPI tháng 3 giảm 0,44%

    Sau 1 quý, CPI so với tháng 12/2013, lạm phát mới chỉ 0,8%, thấp nhất trong vòng 13 năm qua.