Hủy

Giảm lệ phí Tin tức

CPI tháng 5 sẽ tăng nhẹ

CPI tháng 5 sẽ tăng nhẹ

Theo các thành viên Tổ điều hành thị trường trong nước, trong tháng 5 sẽ có một số yếu tố tác động tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI).