Hủy

Giao dịch điện tử Tin tức

  • 13/10/2017 - 16:12

    Sea hụt hơi trước thềm IPO?

    Nếu trong năm 2015, trên mỗi USD kiếm về Sea mất 37 xu, thì trong 6 tháng đầu 2017 con số này đã lên tới 85 xu.