Hủy

Hạ giá Tin tức

  • 01/03/2017 - 09:00

    Bàn cách hạ giá ô tô nội

    Hạn chế của ngành ô tô VN là tỷ lệ nội địa hóa thấp, giá bán xe cao so với các nước khu vực, nhưng chất lượng xe không bằng xe nhập.