Hủy

Hoạt động thương mại Tin tức

  • 03/12/2013 - 13:21

    11 tháng nhập siêu 96 triệu USD

    Theo Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 11 và 11 tháng năm 2013 cho thấy, tháng 11 xuất siêu 50 triệu USD, bằng 0,41% tổng kim ngạch xuất khẩu.
  • 28/01/2013 - 16:26

    Navibank chuyển trụ sở

    Trụ sở mới của Navibank được đặt tại số 3-3A-3B và số 5 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM.