Hủy
Kinh Doanh

11 tháng nhập siêu 96 triệu USD

Thứ Ba | 03/12/2013 13:21

Theo Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 11 và 11 tháng năm 2013 cho thấy, tháng 11 xuất siêu 50 triệu USD, bằng 0,41% tổng kim ngạch xuất khẩu.
 

Tính chung 11 tháng nhập siêu 96 triệu USD, bằng 0,08% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó: Khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu của 12,3 tỷ USD; khu vực FDI không kể dầu thô xuất siêu khoảng 5,6 tỷ USD, kể cả dầu thô xuất siêu khoảng 12,2 tỷ USD.

Tháng 11, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 12,3 tỷ USD, tăng 17,9% so với tháng 11 năm 2012, trong đó: xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 7,85 tỷ USD, tăng 30,3% so với tháng 11 năm 2012. Tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 121,023 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt hơn 74,56 tỷ USD, tăng 28,5% so với cùng kỳ.

Về kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 11 ước đạt 12,25 tỷ USD, tăng 22,3% so với tháng 11 năm 2012, trong đó: kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 7 tỷ USD, tăng 30,1% so với tháng 11 năm 2012. Trong 11 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 121,12 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ, trong đó: kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 52,18 tỷ USD, tăng 6,0%, chiếm tỷ trọng 43,1%; kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 68,94 tỷ USD, tăng 26,0% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 56,9% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Xét theo thị trường, nhập khẩu từ Châu Á tăng 18,7%, chiếm tỷ trọng trên 81,2% tổng kim ngạch nhập khẩu; Châu Âu tăng 6,8% và chiếm tỷ trọng 8,3%, trong đó EU tăng 6,6%, chiếm tỷ trọng 7%; Châu Mỹ tăng 9,3% và chiếm tỷ trọng 6,4%; Châu Phi chiếm tỷ trọng 0,4%; Châu Đại Dương chiếm tỷ trọng 1,5% và thị trường khác chiếm tỷ trọng 2,2%.

(Theo DĐDN)

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Công Nghệ

Nhân vật