Hủy

Hội đồng quốc phòng Tin tức

Nga và Ukraine tham vấn về miền Đông

Nga và Ukraine tham vấn về miền Đông

Nga và Ukraine đã tiến hành các cuộc tham vấn đầu tiên giữa lãnh đạo bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang về tình hình miền Đông Ukraine.