Hủy

Hướng đi Tin tức

Lớp học 2030

Lớp học 2030

Có rất nhiều hướng đi mà ngành giáo dục có thể bắt đầu thực hiện ngay hôm nay để tạo ra những thay đổi tích cực cho thế hệ học sinh 2030.

  • 18/03/2017 - 08:00

    Giấc mơ của "Nàng"

    Sau khi vượt qua những định kiến cũ, những người thuộc thế giới thứ 3 cần được sự công nhận chính thức để được sự chia sẻ của cộng đồng nhiều hơn.
  • 03/08/2015 - 10:33

    Tương lai nào cho TPP?

    Trong cuộc đám phán tiếp theo, có nhiều cơ sở để tin rằng hiệp định TPP sẽ cán đích.