Hủy

Jean Tin tức

  • 06/06/2014 - 10:03

    Vì sao nước hoa không đăng ký sở hữu trí tuệ

    Nước Pháp không cho phép đăng ký sáng chế dành cho nước hoa. Tuy vậy, nhiều hãng và nghệ nhân chế tác nước hoa cũng chẳng cần bảo hộ sáng chế, họ giấu kín công thức pha chế nước hoa cho riêng mình.
  • 09/10/2013 - 20:44

    Nước hoa cho mùa thu

    Mùa Thu cũng là mùa mà người tai dễ mở lòng ra với những mùi hương hơn cả.