Hủy

Kbc Tin tức

KBC trở lại

KBC trở lại

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) đang hưởng lợi lớn từ làn sóng dịch chuyển sản xuất từ các nước sang Việt Nam.