Hủy

Kho dau Tin tức

Giá dầu rơi vào thị trường

Giá dầu rơi vào thị trường "con gấu"

Thỏa thuận gia hạn thời gian cắt giảm sản lượng của OPEC chưa thể thúc đẩy giá dầu, trong khi tồn kho dầu tại Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.