Hủy

Kho ngoại quan Tin tức

  • 28/12/2013 - 06:28

    Siết điều kiện sử dụng ngoại tệ

    NHNN cho biết, từ ngày 10/2/2014, chỉ có một số trường hợp nhất định được phép niêm yết, sử dụng ngoại tệ trong thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam.
Người Tiên Phong