Hủy

Khoanh nợ Tin tức

  • 16/02/2014 - 12:37

    Bài hoc từ Hiệp ước Munich

    Hiệp ước Munich năm 1938 đi vào lịch sử như là bài học đắt giá về sự nhượng bộ ngoại giao chỉ có tác dụng khuyến khích kẻ xâm lược lấn tới.