Hủy

Khu tap trung Tin tức

  • 21/05/2014 - 08:36

    Nga - Trung mở rộng hợp tác

    Không chỉ đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, Nga và Trung Quốc còn nhất trí phối hợp chính sách ngoại giao chặt chẽ hơn.