Hủy

Khủng bố Tin tức

  • 14/12/2015 - 12:30

    Kinh tế Pháp "rung lắc" sau khủng bố

    Hậu quả mà khủng bố IS để lại là kéo giảm nhịp tăng trưởng của nền kinh tế Pháp và quét sạch 1/4 mức tăng trưởng được xác lập trước đó.