Hủy

Khủng bổ Tin tức

Bỏ khung giá đất: Lợi và hại

Bỏ khung giá đất: Lợi và hại

Bỏ khung giá đất được kỳ vọng sẽ giải phóng nguồn lực đất đai và hạ nhiệt tốc độ tăng giá của bất động sản.