Hủy

Kiểm sát viên Tin tức

  • 16/04/2014 - 14:45

    Hoãn phiên tòa xét xử bầu Kiên

    Quyết định được đưa ra sau khi Viện Kiểm sát công bố bệnh án của bệnh viện về tình trạng của ông Trần Xuân Giá.