Hủy
Kiều bào

Triển khai toàn diện, mạnh mẽ công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Vân Hương-Minh Chiến Truyền hình Quốc Hội Việt Nam Thứ Năm | 30/06/2022 09:42

Báo Kon Tum. CTA: Quang cảnh đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt và hiệu quả hơn Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
 

Chiều 29/6, Bộ Ngoại giao, Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì hội nghị quán triệt và triển khai Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 về chương trình hành động của Chính phủ. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hội nghị được tổ chức nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động giữa các cơ quan, tổ chức trực tiếp tham gia công tác người Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao ý nghĩa, tầm quan trọng và vai trò của công tác này; đồng thời bảo đảm các cơ quan, tổ chức nắm vững chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài: “Đây là lần đầu tiên chủ trương chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được chính thức nhấn mạnh bằng văn bản, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với bà con ta ở nước ngoài với vai trò là “bộ phận không tách rời” của cộng đồng dân tộc Việt Nam”.

Bên cạnh những mặt thuận lợi, tích cực đã đạt được thì vẫn còn một số tồn tại hạn chế vướng mắc. Đứng trước những yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra nhất là yêu cầu của Đại hội Đảng lần thứ 13 về công các người Việt Nam ở nước ngoài phải được triển khai toàn diện hơn, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận 12 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài: “Điểm mới đáng chú ý của kết luận đó là về quan điểm chỉ đạo Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt và hiệu quả hơn Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, nhấn mạnh việc thực hiện nhiệm vụ giải pháp trong tình hình mới để thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện cho kiều bào hướng về quê hương đất nước”.

Tại Hội nghị, tham luận của một số ban, bộ, ngành, địa phương tập trung nêu rõ một số vấn đề trọng tâm được nêu trong Kết luận 12-KL/TW, Nghị quyết 169/NQ-CP và kế hoạch triển khai thời gian tới như: Biện pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức tổ chức dạy và học tiếng Việt đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Đổi mới nội dung, phương thức và tư duy trong công tác thông tin đối ngoại tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới; hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của kiều bào; biện pháp phát huy nguồn lực kiều bào phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. 


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới